Timemanagement

 

Een overzicht

Bij het organiseren van tijd gaan we niet zozeer uit van tijd als wel van activiteiten. De cursist maakt een overzicht van zijn/haar takenpakket en van de zaken die moeten veranderen om meer grip te krijgen.

 

Structuur

Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk een structuur te ontwerpen waarin alle taken een plek krijgen. De cursist leert beter plannen en krijgt een eenvoudig systeem van onthouden aangereikt. Daardoor verdwijnen stapels, kan er doelmatiger gewerkt worden en wordt niets meer vergeten. Ook ontstaat er tijd voor ad hoc zaken. Intensief gebruik van de digitale agenda vergroot de kennis van bijvoorbeeld Outlook.

 

Achterstand

Tijdens de werkplekorganisatie is een eventuele achterstand geĆÆnventariseerd, die meestal binnen korte tijd weggewerkt kan worden. Zo is het mogelijk om met een schone lei verder te gaan.

Naar Training on the job